Suplementy

Můžu se předávkovat nakopávačem? Na které látky je potřeba si dát pozor?

Předtréninkové nakopávače jsou po právu jedním z nejpopulárnějších suplementů mezi silovými sportovci. Slouží k dočasnému nabuzení, podpoře silového výkonu, potlačení únavy a k celkovému zlepšení kvality tréninku. Dost silových sportovců si už trénink bez nakopávače vůbec nedokáže představit. Ačkoli jsou předtréninkovky velmi rozšířené, často se stává, že lidé mají tendenci trochu podceňovat jejich vliv na organismus, zejména na centrální nervovou soustavu. Není proto ničím neobvyklý, že sportovci užívají mnohem vyšší dávky nakopávačů, než je doporučeno výrobcem. Pochopitelně proto vyvstává otázka, jestli je možné se předtréninkovou nějak předávkovat, případně jaká rizika s sebou přináší užívání nadměrných dávek tohoto suplementu.

Dnes navážeme na naše předchozí články o předávkování proteinem a nadměrném užívání kreatinu. Podíváme se zejména na to, jaké vedlejší účinky mohou nakopávače vyvolat a na jaké látky je potřeba si dávat nejvíce pozor.

Co je to nakopávač?

Jak už bylo částečně napsáno v úvodu, nakopávače slouží k podpoře výkonnosti během tréninku. Toho dosahují pomocí stimulace centrální nerovové soustavy a zvýšení průtoku krve do svalů, čímž dochází k oddálení únavy, pocit nabuzení, zlepšení soustředění na trénink, namotivovanost, zvýšená výdrž a pocit napumpování. Přínosy nakopávačů člověk ocení především v situaci, kdy se už před tréninkem cítím unavený (například po dlouhém dni v práci). Pokud chcete dosáhnout na tréninku maximálního výkonu, nakopávač vám v tom spolehlivě pomůže. Je ale samozřejmé, že konkrétní efekty se liší mezi jednotlivými produkty a také každý z nás má jinou toleranci na jednotlivé látky obsažené v suplementech.

Velmi často se v souvislosti s předtréninkovkami hovoří také o stimulantech, přičemž oba pojmy se nezřídka používají jako synonyma, ačkoliv to není zcela správně. Existují totiž také předtréninkovky bez stimulantů (látek stimulujících CNS), nicméně ty pochopitelně nemají stejný efekt jako nakopávače se stimulanty. 

Nepřehlédněte
Pokud se chcete o předtréninkovkách dozvědět více, navštivte náš článek Nakopávače pod drobnohledem.

Klíčové látky, které v nakopávačích najdete

Jak bylo řečeno v předchozím odstavci, podstatnou složkou nakopávačů jsou takzvané stimulanty. Tyto látky působí na centrální a periferní nervovou soustavu, což se projevuje například nabuzením, zlepšením/zhoršením nálady, zlepšením soustředění a tak podobně. Nejznámějším stimulantem je kofein, který si většina lidí spojí především s kávou. Používá se především pro svou schopnost zmírnit pocit únavy, podpořit sílu a vytrvalost, zlepšit soustředění a podobně. Jako stimulant bývá využíván i taurin, ačkoliv se vlastně jedná o aminokyselinu. Mezi jeho hlavní benefity patří snižování hladiny kyseliny mléčné v krvi během intenzivní zátěže, udržování rovnováhy minerálů v těle, podpora vstřebávání glukózy do svalu a tak dále. Často se setkáte rovněž se synefrinem, který je důležitý zejména pro svou schopnost ovlivňovat termogenezi během tréninku.

Druhou skupinou látek, bez kterých se nakopávač neobejde, jsou aminokyseliny. Mají nespočet různých pozitivních efektů a setkat se s nimi můžete v různých kombinacích. Mezi nejpopulárnější patří arginin, který je zodpovědný za zvýšené prokrvení pracujících svalů, což podporuje silový výkon a snižuje svalovou únavu. Podobné efekt má také citrulin, který zároveň ovlivňuje produkci anaoblického testosteronu. Po užití nakopávače může člověk často pociťovat mravenčení ve svalech, díky kterému je téměř nemožné zůstat jen tak sedět a nic nedělat. Za tento efekt je zodpovědný beta alanin, mezi jehož další benefity patří také podpora tvorby růstového hormonu a zvyšování fyzické výdrže.

Doporučené a maximální dávky vybraných látek

Je jasné, že zejména u stimulantů je potřeba si hlídat jejich přijaté množství. Doporučené nebo maximální dávky těchto látek je však potřeba brát s mírnou rezervou, jelikož, jak už bylo řečeno dříve, každý z nás má jinou toleranci na jednotlivé stimulanty. Může se proto stát, že se i při dodržení doporučené dávky nebudete cítit zrovna nejlépe. Nutno ale podotknout, že při stanovování denních limitů všech látek se vychází z vědeckých studií, takže by měly vyhovovat poměrně širokému spektru lidí.

Kofein

Právě vysoký příjem kofeinu je jedním z nejčastějších rizik, které užívání nakopávačů provází. Obecně se jako maximální denní dávka kofeinu uvádí 400 mg, což ostatně zmiňují i weby zaměřené na kávu. Zpravidla se v předtréninkových suplementech můžete setkat s obsahem něco málo přes 200 mg na jednu dávku. V takovém případě rozhodně není vhodné užívat například dvě dávky, zejména pokud během dne pijete třeba kávu nebo černý čaj.

Hellgel nakopávač předávkování
S kofeinem se můžete setkat především v kávě nebo v černém čaji.

 

Citrulin

Jako doporučená dávka citrulinu se často uvádí 3 gramy denně, pro potřeby podpory sportovního výkonu se ale můžete setkat i s doporučením 6-8 gramů denně. Není žádnou výjimkou, že suplementy obsahují citrulin v množství, které se velmi blíží horní hranici doporučené denní dávky.

Taurin

I v případě taurinu výrobci nakopávačů rádi atakují horní hranici maximální doporučené dávky. Ta by neměla překročit 2 gramy, nicméně dle některých studií je bezpečná i dávka 6 gramů za den.

Beta alanin

Doporučená maximální dávka beta alaninu představuje 4-6 gramů denně, ačkoliv je možné narazit i na trochu odlišné hodnoty. Tak jako tak se v běžně prodávaných nakopávačích při dodržení doporučeného dávkování nesetkáte s nadměrným množstvím této látky. 

Arginin

Arginin je jedna z látek, kterou se v běžném nakopávači určitě nepředávkujete. Je totiž možné užívat až 20 gramů argininu denně, avšak není vhodné takto velké množství dávkovat najednou. Ve většině předtréninkovek se arginin nachází v mnohem menším množství také proto, že udržení zvýšené hladiny argininu po delší dobu je vhodnější užívat spíše L-citrulin.

Synefrin

S určováním maximální dávky synefrinu je to trochu složitější, protože neexistuje jednotný hranice, kterou by bylo možné považovat za obecně platnou. Podle některých studií je považováno užívání 20 mg synefrinu denně za bezpečné. Často se však hovoří dokonce o 30 mg denně. U většiny nakopávačů se množství synefrinu pohybuje kolem 10 mg.

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že rozhodně není vhodné užívat vyšší dávky předtréninkových suplementů, než jaké doporučuje výrobce. Mnoho obsažených látek se v nich totiž nachází v množství, které se nebezpečně blíží maximální denní dávce.

Není těžké se předávkovat

Odpověď na otázku, zda je možné se nakopávačem předávkovat, je zcela jednoduchá. Ano. A je to mnohem jednodušší, než se může zdát. V některých případech stačí užít jenom dvojnásobek doporučené dávky. Předávkování nebo překročení maximální denní dávky ale automaticky neznamená smrtelné nebezpečí. Mezi nejčastější projevy totiž patří pocit nevolnosti, zažívací problémy, sucho v ústech, podrážděnost, nepříjemné bušení srdce, problémy se spánkem nebo třeba bolesti hlavy. Dobrá zpráva je, že ačkoliv teoreticky se některý z těchto jevů může projevit i při méně závažném překročení maximální dávky, je velmi nepravděpodobné, že byste pociťovali závažnější vedlejší účinky. Skutečné problémy by totiž nastaly až v situaci, kdy byste konzumovali skutečně velké množství nakopávače najednou nebo výrazně překračovali doporučené dávkování po delší dobu. V takovém případě by bylo na místě navštívit lékaře.

Méně je někdy více

Při snaze dosáhnout co největšího nabuzení mají někteří lidé tendence navyšovat dávky nakopávače. Důvody, proč to není vhodné, byly nastíněny v předchozím odstavci. Pro úplnost ale považuji za vhodné upozornit ještě na jeden negativní účinek nadměrného užování látek obsažených v předtréninkových suplementech. Nepřiměřené užívání některých stimulantů totiž může vyústit v přesně opačný efekt, než v jaký člověk doufá. Typickým příkladem je kofein, který sice za normálních okolností dokáže pořádně nabudit, při nadměrném užívání ale může působit přesně obráceně a paradoxně zapříčinit, že se budete po krátké době cítit velmi unaveně. V souvislosti s kofeinem se sluší také dodat, že je velmi snadné si na něj vybudovat toleranci. Tu se někteří snaží překonat zvyšováním dávek, které ale na tento problém nefunguje, jelikož tolerance na kofein je způsobena úbytkem receptorů, na které působí.

Při nadměrném příjmu kofeinu si člověk lehce vybuduje na tento stimulant toleranci.
Při nadměrném příjmu kofeinu si člověk lehce vybuduje na tento stimulant toleranci.

Jak předejít negativním efektům předávkování?

Tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout předávkování, je samozřejmě dodržování doporučených dávek. Pokud ale doporučení výrobce z nějakého důvodu nedodržíte, existuje pár způsobů, jak zmírnit nežádoucí projevy předávkování některými stimulanty. Ve většině případů vám pomůže, když vypijete dost vody. Zároveň se doporučuje sníst něco malého bohatého na sacharidy, což pomůže předejít nepříjemným zažívacím problémům.

Nepřehlédněte
Pokud chcete riziko předávkování nakopávačem minimalizovat, vyzkoušejte předtréninkovku bez stimulantů.

Jaký nakopávač vybrat?

O tom, jak vybrat ideální nakopávač, se můžete dočíst v našem žebříčku nejlepších nakopávačů. Najdete v něm seznam nejlepších předtréninkovek na trhu s podrobným rozborem jejich hlavních výhod a nevýhod. Před koupí si vždy pozorně nastudujte složení produktu a ujistěte se, že neobsahuje žádné látky, na které vaše tělo v minulosti reagovalo špatně. Zároveň se nezapomeňte seznámit i s doporučeným dávkováním.

Doporučit vám můžeme perfektně fungující Extrifit Agrezz nebo populární Beast Virus od značky Czech Virus.

Pokud víte, že budete potřebovat užívat předtréninkovku v pozdějších hodinách, zvažte možnost koupě suplementu bez stimulantů (není vhodné užívat stimulanty ve večerních hodinách kvůli kvalitě spánku). V takovém případě se nabízí Serious PRE od značky Prom-IN nebo M3/s Pump z dílny společnosti Czech Virus.

Shrnutí na závěr

Nakopávače obsahují velké množství stimulantů a dalších látek, které pozitivně ovlivňují výkon během tréninku. Tyto suplementy jsou při dodržování doporučeného dávkování považovány za bezpečné, avšak při překročení stanovené denní dávky mohou vyvolat množství negativních efektů. V naprosté většině případů se nebude jednat o nic závažného, nicméně není vhodné brát tyto projevy na lehkou váhu. Vždy následujte instrukce výrobce a nepřekračujte doporučené dávkování. Za zvážení rozhodně stojí také předtréninkovky bez obsahu stimulantů, které jsou vhodnou alternativou především pro tréninky v pozdějších hodinách.

K tématu předávkování nakopávačem je to pro tuto chvíli z naší strany vše. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás ale neváhejte obrátit v komentářích.

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze a zkušenosti (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.