Suplementy

Reishi: Houba se spoustou potenciálních benefitů?

Léčivé houby jsou ve světě zdravého životního stylu velice probírané a zkoumané téma. V tomto článku se podíváme konkrétně na reishi. Rozebereme si co je vůbec zač, jaké má účinky a v neposlední řadě také správné dávkování.

Co je reishi vlastně zač?

Reishi (Ganoderma lucidum) je, jak bylo nastíněno výše, houba. Roste převážně v teplých a vlhkých oblastech v Asii, kde byla využívána jako léčivo již před někalika sty lety. Dodnes se hojně využívá v tradiční čínské medicíně a začíná se dostávat mezi širokou populaci. Pro nás je zajímavá zejména obsahem nejrůznějších látek, jako jsou například triterpenoidy, polysacharidy a peptidoglykany. Houba se zpracovává hned několika způsoby, a to jako “syrový” produkt pro okamžitou konzumaci či pro další úpravy, v prášku/tabletě nebo ve formě extraktu.

Reishi

Jaké má reishi potenciální benefity?

Ve studiích se začíná prokazovat, že reishi byla právem dlouho využívána starými kulturami jako léčivo. Pojďme se tedy podívat, jaké benefity se ukazují jako relevantní/potenciálně relevantní.

Posílení imunitního systému

Ještě je zde zcela určitě potřeba pokračovat ve výzkumu, ale už nyní se začínají objevovat důkazy, že reishi dokáže ovlivnit náš imunitní systém na molekulární úrovni. Zmíněná studie však proběhla pouze na buněčné úrovni, tzn. nejedná se o studii provedenou na lidech či zvířatech, pouze na izolovaných buněčných kulturách. Většina studií prokazující pozitivní účinky na imunitní systém, jako například zvýšení počtu některých typů bílých krvinek, jsou provedeny na nemocných lidech a zpravidla nejsou podpořeny dalšími studiemi, tudíž nechme toto téma na později, až bude více důkazů.

Reishi a rakovina

V průzkumu mezi 4000 přeživšími rakoviny prsu, bylo 59% lidí, kteří pravidelně konzumovali reishi. Díky podobným zjištěním, se začaly dělat studie (stejného typu jako výše), které zkoumají účinky reishi v různých fázích rakoviny. Výsledky zatím nejsou jednoznačné. Některé říkají, že reishi má vliv a některé zase ne. Toto téma musíme však brát velice obezřetně a počkat si na další studie a metaanalýzy, abychom mohli “dělat závěry”.

Ostatní benefity

Dalším účinkem reishi je údajné zvýšení hladiny HDL cholesterolu a triglyceridů. Jednalo se však o studii, která byla provedena pouze na 26 lidech, tudíž je zapotřebí další výzkum a větší vzorek lidí pro další zkoumání. Zajímavý účinek měly molekuly obsažené v reishi na zvířata. Ukázalo se, že určité látky byly schopné snížit hladinu krevního cukru. Na relevantní závěry si však stále ještě budeme muset počkat. 

Jak reishi užívat?

Dávka reishi se odvíjí od formy, kterou zvolíme. Pokud si koupíte syrovou houbu, tak se doporučuje konzumovat pouze mezi 25 a 100 gramy. Běžnější variantou jsou pak tablety či prášek. Dávkování by pak měl uvádět výrobce na etiketě podle koncentrace extraktu – jednoznačně se proto dávka nedá stanovit pro všechny případy obecně, a tak doporučujeme vždy přečíst informace uvedené výrobcem a těch se držet. 

Co si z dnešního článku odnést?

Reishi je houba využívána již po staletí a nyní je předmětem zkoumání moderní medicíny.To, že však byla součástí tradiční čínské medicíny ještě neznamená, že by moderní výzkumy jednoznačně prokazovaly její účinnost. Ba naopak, zatím toho o ní s jistotou příliš mnoho nevíme. Na relevantní závěry v mnoha oblastech si tak stále ještě budeme muset počkat. 

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze a zkušenosti (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.