Kalorická kalkulačka (BMR)

Pohlaví
Věk
let
Výška
cm
Hmotnost
kg

V rámci naší kalorické kalkulačky si můžete vypočítat na základě 5 základních proměnných svůj odhadovaný kalorický příjem. Pro výpočet vycházíme z hodnoty bazální rychlosti metabolismu označované zkratkou BMR. Ta označuje konkrétní číslo udávající denní počet kalorií potřebný pro udržení všech důležitých funkcí organismu za normálních podmínek a také udržení stávající hmotnosti. K hodnotě bazálního metabolismu však v rámci naší kalkulačky zohledňujeme také to, jakou aktivitu v průběhu týdne vynakládáte. Jakmile budete znát konkrétní hodnotu kalorického příjmu, je na místě zvolit vhodné potraviny, které vám pomohou tohoto kalorického příjmu dosáhnout, s čímž vám mohou pomoci naše kalorické tabulky s rozsáhlou databázi potravin a nápojů.

Co je BMR?

Zkratka BMR vychází z anglického Basal Metabolic Rate, která se do češtiny obvykle překládá jako bazální rychlost metabolismu. Jedná se přitom o číslo, které říká, kolik kalorií za den potřebujete přijmout pro udržení všech základních funkcí organismu a udržení stávající váhy. Pokud chcete zjistit, kolik kalorií musíte za den přijmout, je třeba k hodnotě BMR připočíst ještě to, jak aktivní životní styl máte. Přesně to dělá i naše kalkulačka, přestože výsledky je třeba brát s lehkou rezervou, protože nejsme schopni zohlednit veškeré faktory.

Ideální příjem kalorií

Ačkoliv naše kalkulačka pro výpočet BMR využívá poměrně komplexní rovnice, výsledná hodnota je samozřejmě pouze orientační. Pokud byste chtěli znát přesné hodnoty, bylo by zapotřebí si nechat udělat odborné laboratorní vyšetření zohledňující celou řadu dalších faktorů, které je v jednoduché kalkulačce jako je ta naše nemožné brát v potaz. Více si můžete o problematice počítání kalorií přečíst v jednom z našich samostatných článků.